czy wiesz, że:

… kupując w Naszym zakładzie materiał na budowę całego domu, możesz liczyć na większe RABATY

… znajdziesz u Nas materiał na swój dom – od fundamentów po strop…

… w Zakładzie Betoniarskim „Piotrowscy” znajdziesz profesjonalną oraz miłą obsługę …

… dzięki profesjonalnemu sprzętowi dotrzemy PRAWIE wszędzie…

 • O Firmie
 • Oferta
 • Zaplecze transportowe
 • Referencje
 • Oferta deweloperska
 • Galeria
 • Kontakt
Bloczki Szalunkowe Zasypowe
Oferujemy do sprzedaży nowe wyroby betonowe:

 1. bloczki szalunkowe zasypowe TYP: BFP – AMP/P (50x24x24)
 2.  

   

 3. bloczki szalunkowe zasypowe TYP: BFP – AMP/N (50x24x24)Dane ogólne:

Bloczki szalunkowe zasypowe typu BFP – AMP/P i BFP – AMP/N mają zastosowanie do wykonania ścian fundamentowych i piwnicznych przede   wszystkim w budownictwie ogólnym, oraz przy ogrodzeniach, do podmurówki i fundamentów pod słupki ogrodzeniowe. Ponadto mają zastosowanie do wykonania murów ścian zewnętrznych budynków gospodarczych i magazynowych o pomieszczeniach nieogrzewanych. Mają zastosowanie jako murki oporowe terenowe, oraz wysokie ściany piwniczne. Konieczne jest wówczas zbrojenie pionowe konstrukcyjne, wynikające z obliczeń statycznych konstrukcji. Zbrojenie należy układać w pionowych kanałach szalunku wykonanego z bloczków zasypowych.

Polecamy dwa typy bloczków szalunkowych: podstawowy i narożny.
Bloczek narożny jest używany przy wykonywaniu naroży ścian oraz przy projektowanych otworach w ścianach fundamentowych i piwnicznych.

Zalecenia wykonawcze stosowania bloczków szalunkowych zasypowych typu BFP – AMP/P i BFP – AMP/N

Do wykonania ścian z bloczków przystępuje się po wykonaniu ławy fundamentowej, która powinna być dokładnie wypoziomowana. Pierwszą warstwę układa się na zaprawie cementowej poziomując górną powierzchnię wzdłuż i w poprzek ściany. Następne warstwy bloczków układa się na sucho, na wysokość trzech warstw. Warstwy te układa się mijankowo względem siebie, z poziomym przesunięciem o pół długości bloczka, tak aby zapewnić poprawne przewiązanie. Sposób układania bloczków odbywa się więc wg ogólnych zasad jakie obowiązują przy wykonywaniu ścian murowanych z cegieł ceramicznych. Gdy z obliczeń statycznych wynika konieczność wykonania zbrojenia pionowego murów z bloczków, zbrojenie to należy zamontować w kanałach pionowych bloczków, przed przystąpieniem do zalewania bloczków. Po ułożeniu bloczków i ewentualnym zamontowaniu zbrojenia pionowego, należy kanał bloczków zalać równomiernie betonem o konsystencji plastycznej, na całej długości ściany, zwracając uwagę na jego właściwe zagęszczenie. Do zalewania należy używać betonu klasy nie niższej niż B15. W trakcie zalewania bloczków przy pomocy pompy do betonu, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przemieszczania się pustaków względem siebie.